понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на полк. Иван Стоянов ЯНКУЛОВ - Началник на I отдел (за борба с идеологическата диверсия по линия на художественотворческата интелигенция) на VI у-ние ДС
Информация от архива на КРДОПБГДСРСБНА