неделя, 3 март 2013 г.

Спасителят на българските евреи, Димитър Пешев