понеделник, 14 май 2012 г.

Ген.-майор Владимир Николаевич Суходолски - Главен съветник на КГБ СССР при МВР на НРБ (1953-1955)


 Ген.-майор В. Н. Суходольский
Владимир Николаевич Суходолски е роден на 7 май 1907 г.в гр. Тула. Завършва „Рабфак“ (1931), Институт по механика на гр. Тула (1935) и Централна школа на НКВД на СССР. Трудовият си път започва като книговезец (1924), работник в ковсачница, инженер-механик в „Тулския оръжеен завод“ . В периода 1935-1937 гг. е началник на „цех за зъбни колела“. От 1937 г. до 1938 г. е главен конструктор на производствения цех на „Тулския оръжеен завод“.

През 1939 г. преминава на работа в НКВД СССР. В периода 1939-40 гг. е зам.-началник на 01 отдел на ГЭУ НКВД СССР (главно икономическо управление на НКВД), а през 1940-41 гг. е началник на отдел в НКВД на Естонската ССР. От юли 1941 г. до май 1943 г. е началник на УНКВД по Тулска област. През 1945 г. е повишен в звание „генерал-майор“ и от октомври 1946 г. до ноември 1951 г. е началник на УМГБ по Воронежка област. В периода от ноември 1951 г. до юли 1953 г. е съветник от МГБ на СССР при МВР на НРБ, а от юли 1953 г. до юли 1955 г. е главен съветник при Съветническия апарат на МВД-КГБ СССР при МВР на НРБ. От юли 1955 г. до февруари 1956 г.  е на разпореждане на Управление „Кадри“ на КГБ при СМ на СССР.
Началника на УМГБ по Воронежска обл. В. Н. Суходолски провежда съвещание с районните началници. 1948 г.

Със заповед № 108 на КГБ при СМ на СССР от 09.02.1956 г.  е уволнен в запас по чл. 59, бук. „б“ (по болест). С постановление на СМ (Министерския съвет) на СССР № 1068 от 03.09.1957 г. „за нарушаване на социалистическата законност“ му е отнето званието „генерал-майор“ и пенсията . Носител на ордените „Отечествена война“ 1-ва ст., „Червена звезд“  и „Почетен знак“, „Почетен сътрудник на НКВД“, през ВСВ участва в отбраната на гр. Тула. Почива през 1966 г.

От книгата на В.Г.Шамаев "Во имя спокойствия и безопасности державы: Страницы истории службы безопасности Воронежского края", 2008 г.