понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на подполковник Бончо Станоев АСЕНОВ - ОР от III отдел на VI у-ние ДС, работи по линия на БПЦ
Данните са извадка от личното кадрово дело (ЛКД) на подполк. Бончо Станоев Асенов.

Информация от АКРДОПБГДСРСБНА.