понеделник, 14 май 2012 г.

Висш ръководен кадър (генерали) на МВР, ДС и РУМНО в периода 9.IX.1944-1991 № 1

* ОФИЦЕРИ И ГЕНЕРАЛИ ОТ МВР, ДС, РУМНО И ЦК НА БКП *

Генерал-полковник:

1. Ангел Иванов Солаков – Председател на КДС (1963-1968), м-р на МВР (27.12.1968-09.07.1971);

2. Ангел Минев Цанев – Зам.-м-р (1952-1962), м-р на МВР (09.07.1971-07.04.1973);

3. Атанас Георгиев Семерджиев – Н-к на ГЩ на БНА (22.03.1962-27.12.1989), м-р на МВР (27.12.1989-01.08.1990);

4. Боян Петков Българанов – Н-к на ДНМ, член на ПБ на ЦК на БКП (ресорен за МВР);

5. Васил Савов Зикулов – Н-к на РУ-ГЩ на МНО (06.06.1967-01.04.1991);

6. Велко Иванов Палин – Зав. отдел „СИНС“ на ЦК на БКП;

7. Григор Велков Шопов – Зам.-м-р на МВР (1960-1965) и (1969-1973), зам.-председател на КДС (1965-1969), ПЗМ на МВР (1973-1990);

8. Димитър Иванов Стоянов – Министър на МВР (07.04.1973-19.12.1988);

9. Димитър Трифонов Капитанов – Н-к на ДНМ, н-к на ВШ-МВР, н-к на отдел I-ДС, н-к ВКР (1976-1977), зам.-главен прокурор на НРБ, прокурор на ВС на НРБ;

10. Дико Димитров Диков – Министър на МВР (17.03.1962-27.12.1968);

11. Демир Димитров Борачев – Зам.-министър на МВР;

12. Димитър Стоилов Христов – Представител на МВР в СССР, зам. м-р на МВР;

13. Иван Иванов Бъчваров – Зав. отдел „Военно-административен“ в ЦК на БКП;

14. Минко Тодоров Минков – Зам.–м-р на МВР, (ресорен за УГВ-МВР);

15. Мирчо Христов Спасов – Зам.-м-р (1961-1965), ПЗП на КДС (1965-1969), ПЗМ на МВР (1969-1973);

16.Здравко Велев Георгиев – Зам.–м-р на МВР, н-к на РУ-ГЩ на МНО (01.06.1948-16.04.1951);


Генерал-лейтенант:

1. Ангел Несторов Братанов – ПЗН на ОТУ-ДС (1978-1990);

2. Ангел Иванов Карлов – ПЗМ-МВР по ТИЛА (?-01.10.1987);

3. Антон Танев Югов – Министър на МВР (09.09.1944-06.08.1949);

4. Антон Кръстев Мусаков – Н-к на у-ние VI-ДС (15.01.1985-1990);

5. Апостол Илиев Колчев – ПЗМ на МВР (1959-1962);

6. Богдан Георгиев Думков – Н-к 2-ри отдел в у-ние III-ДС (1950-1963), н-к на у-ние II-ДС (1963-1965), зам.-м-р на МВР;

7. Боян Велинов Захариев – ПЗН на у-ние VI-ДС (ресорен за 6-ти отдел);

8. Владимир Тодоров Николов – Н-к на ПГУ-ДС (14.07.1986-07.02.1990);

9. Васил Иванов Коцев – Н-к на ПГУ-ДС (26.10.1973-01.06.1986);

10. Васил Павлов Терзиев – Н-к у-ние V / III-ДС (ВКР) (1953-1973);

11. Васил Петров Георгиев – Н-к на „Секретариат“-МВР (1959-1969) и (1971-1975), Н-к на ЦИОУ-МВР (1975-1990);

12. Веселин Иванов Райков – Н-к СОУ-МВР и СГУ-МВР, н-к у-ние Кадри-МВР;

13. Георги Панайотов Кумбилиев – ПЗМ на МВР (1952-1960), (ресорен за ДС);

14. Георги Цанков Веселинов – Министър на МВР (06.01.1951-17.03.1962);

15. Георги Методиев Аначков – Н-к на ВГУ-ДС (1971-1990), зам.-м-р на МВР (02.09.1982-1990);

16. Георги Минев Николов – Н-к на СГУ-МВР, н-к на СУ-КДС;

17. Георги Младенов Георгиев – ПЗН на ВГУ-ДС;

18. Георги Тодоров Кръстев – Н-к на отдел II-ДС (ВН);

19. Григор Григоров – Н-к на ВГУ-ДС (1965-1971) (или ген.-майор);

20. Димитър Стоянов Кьосев – Н-к на ПГУ-ДС (25.07.1968-19.07.1972);

21. Димитър Стоянов Гръбчев – Н-к на у-ние V-ДС (УБО);

22. Димитър Йотов – Зам.-н-к на ВГУ-ДС, н-к на СГУ-МВР;

23. Димитър Илиев Мурджев – Н-к на ОУ на МВР-София, н-к на у-ние II-ДС (1951-1956);

24. Иван Георгиев Димитров – Зам. м-р на МВР, директор на ДНМ;

25. Илия Симеонов Кашев – Н-к на у-ние V-ДС (УБО) (04.09.1968-28.09.1986);

26. Илия Дончев Пенев – Н-к на ЦУПО-МВР (1966-1987), н-к на специална група за работа с ДОТ към ДНМ;

27. Илия Динчев Кръстев – Н-к на РУ-ГЩ на МНО (26.01.1952-26.05.1962);

28. Йонко Панов Йонов - Зам. -м-р на МВР (1947-1053), (ресорен за ГВ);

29. Кирил Захариев Масленков – Н-к на у-ние Кадри-МВР (26.10.1973-01.06.1990);

30. Костадин Георгиев Коцалиев – Н-к ГСУ-МВР (19.05.1982-1991);

31. Минчо Симеонов Агайн – Зам.-п-тел на КДС, ПЗМ на МВР;

32. Никола (Кольо) Михов Коларов – Н-к НТУ до 1985, зам.-министър на МВР (1978-1991), ресорен за ОТУ-ДС, ТИЛ-МВР и ЦУПО-МВР (1985-1989), член на ЦКРК при ЦК на БКП;

33. Никола Ангелов Илиев – Директор на НМ (1966-1969), зам.-министър на МВР, Зам.-завеждащ отдел „Военен“ на ЦК на БКП;

34. Никола Тодоров Черкезов – Н-к на ОУ на МВР-Бургас (29.12.1973-30.07.1975), н-к на „Инспекторат“-МВР;

35. Петър Ненов Чергиланов – Н-к у-ние III-ДС (ВКР) (1977-1989);

36. Петър Христов Стоянов – Н-к на у-ние VI-ДС (1968-15.01.1985) (остава със запазени права на н-к централно у-ние по ДС до 1990г.);

37. Петър Рангелов Стоянов (Карата) – Н-к на РУ-ГЩ на МНО (26.05.1962-06.06.1967);

38. Петър Атанасов Вранчев – Н-к на РО при ЩВ (12.1944-03.1948);

39. Петко Стоянов Стоянов – Н-к на у-ние по НМ в групата за контрол на МВР;

40. Панайот Александров Каракачанов – Зам.-м-р на МВР (по войските);

41. Руси Христозов Господинов – Директор на администрацията, директор на НМ, министър на МВР (06.08.1949-06.01.1951);

42. Стефан Иванов Цанов – Зам.-командващ „ГВ-МВР“;

43. Стоян Генов Савов – Н-к на ПГУ-ДС (01.08.1972-16.07.1973), зам.-м-р на МВР, (ресорен за ПГУ и Отдел III-ДС);

44. Тодор Павлов Терзиев – Н-к у-ние IV-ДС (техническо);

45. Тодор Радулов Тодоров – Първи зам.-зав. отдел „СИНС“ на ЦК на БКП;

46.            Трифон Рангелов Балкански - Първи зам.-зав. отдел „Военен“ на ЦК на БКП (1965-1986);

47. Христо Боев Петашев – Н-к на у-ние I-ДС (01.06.1949-28.01.1952);

48. Чавдар Червенков – Н-к на РУ-ГЩ на МНО, (01.09.1991-10.03.1993);

Ген.-майор:

01. Асен Георгиев Пешков – Зам.-н-к на у-ние IV-ДС (11.09.1985-27.04.1988), ПЗН на у-ние IV-ДС (27.04.1988-27.10.1988), н-к на ОУ-МВР Михайловград (01.11.1988-01.04.1990);

02. Атанас Димитров Кадирев – Н-к на ОУ на МВР-Кърджали (15.01.1982-01.06.1989), зам.-н-к на ЦИОУ-МВР от (01.06.1989-05.02.1990);

03. Ангел Стоянов Стойчев – Н-к на VIII ОбУ на МВР, Зам.-д-р на СДВР (08.09.1990-26.11.1991);

04. Ангел Николов Андреев – Н-к на отдел ВКР, зам.-н-к на у-ние III-ДС (ВКР);

05. Ангел Марков Куртев – ПЗН на РУ-ГЩ на МНО (1974-1987);

06. Александър Панов Гетман – Н-к на ГлавПУНА;

07. Александър Георгиев Басмаджиев – Н-к на у-ние ТИЛ-МВР;

08. Андон Атанасов Андонов – ?;

09. Богдан Николов Калчев – ПЗН на ГСУ-МВР;

10. Борис Миланов Манов – Н-к у-ние VI-ДС (30.11.1967-1968), н-к на самостоятелно у-ние ДС (1968-01.03.1990);

11. Борис Петров Беров – ПЗН у-ние на работа в у-ние III-ДС (ВКР) (по щата на революционните кадри);

12. Бончо Маринов Бончев – Зам.-н-к на у-ние V-ДС (УБО) (30.07.1981-01.04.1982), ПЗН на у-ние V-ДС (УБО) (01.04.1982-1990);

13. Боян Минков Хаджипетров – ?;

14. Божидар Александров Антонов – Зам.-н-к на отдел II-ДС, н-к на отдел II-ДС (ВН);

15. Владимир Янев Иванов– Н-к на ОУ-МВР-Хасково;

16. Васил Гашев Василев – Н-к на СОУ на МВР (01.11.1988-26.03.1990),н-к на РД на МВР-София (26.03.1990-01.12.1991);

17. Васил Спасов Балевски – Командир на ВВ-МВР (1948);

18. Вълко Петров Вълков – Н-к на ГУНМ;

19. Владимир Крумов Симеонов – ?;

20. Велико Петров Станков

21. Георги Стефанов Бозуков – Директор на НСПО-МВР (1987-1991) (или полковник);

22. Георги Пилев Вълков – Н-к на ОУ на МВР-Бургас (08.01.1988-?), зам.-н-к на НСЗК (25.01.1990-10.04.1990), н-к на НСЗК (10.04.1990-01.05.1991);

23. Георги Сотиров Танев – Министър на МВР (15.12.1988-27.12.1989);

24. Георги Янков Силянов – ПЗН на у-ние VI-ДС (18.04.1985-20.12.1989), ПЗН на ВГУ-ДС (20.12.1989-?);

25. Георги Гаврилов Мутев – Н-к на ОкУ на МВР (по неразпределените щатни бройки на МВР);

26. Георги Стефанов Милушев – Зам.-н-к на ВГУ-ДС (07.05.1986-31.10.1986), н-к на у-ние V-ДС (УБО) (31.10.1986-01.12.1989);

27. Георги Младенов Георгиев – ПЗН на ВГУ-ДС;

28. Георги Савов Манчев – Н-к на УНТР, ПЗН на ПГУ-ДС (1979-1990);

29. Георги Милев Минков – Н-к на отдел в у-ние (по щата на революционните кадри в МВР);

30. Господин Гочев Стоянов – Н-к на ПГУ-ДС (28.01.1952-11.04.1964);

31. Грозю Стойков Грозев – ?;

32. Георги Стоянов Георгиев – ?;

33. Димо Стамов Димов – Н-к на ЦУПО-МВР;

34. Димитър Стоянов Манов – ?;
35. Димитър Йорданов Димитров – Н-к на у-ние ПО-МВР (1962-1963);

36. Дойчо Славов Кисьов – ?;

37. Дамян Петров Милушев – ?;

38. Дичо Куманов Митков – ?;

39. Желязко Делчев Троев – Н-к отдление „Кадри-ДДС“, отдел „Затвори“ МП;

40. Желязко Колев – Н-к на ДНМ, зам.-завеждащ отдел „Административни органи“ в ЦК на БКП;

41. Запрян Атанасов Калудов – Н-к на ОУ на МВР-Пловдив (27.10.1988-02.04.1990);

42. Иван Райков – Началник Дирекция ДС, ПЗМ на МВР (1951-1959);

43. Иван Делчев Горинов – Н-к на Соф. затвор, Зам. н-к на ПГУ-ДС (1975-1990);

44. Иван Илиев Донковски – Зам.-н-к на ВГУ-ДС (03.04.1973-01.07.1990), ръководител на опер. група на МВР в СССР;

45. Иван Александров Ачанов – Зам.-н-к на СГУ-МВР, н-к на ЦИОУ-МВР;

46. Иван Стоянов Иванов – Н-к на ОУ на МВР-Толбухин (21.06.1976-26.01.1989), н-к на ОУ на МВР-Варна (26.01.1989-1990);

47. Иван Дойчев Иванов – Н-к на ОбУ на МВР-Ловеч;

48. Иван Петров Иванов (Иванич) – Зам.-н-к на ВГУ-ДС (26.07.1984-1990);

49. Иван Христов Чуков – Н-к на ВИ-МВР (въдворяване и изселване), зам.-н-к на у-ние Кадри-МВР;

50. Иван Нацолов Александров – Н-к на политотдела на РУ-ГЩ на МНО (1987-1991);

51. Илия Ангелов Лингорски – Зам.-н-к на ОТУ-ДС;

52. Игнат Иванов Колев – Н-к на ОУ на МВР-Стара Загора (15.12.1978-01.09.1990);

53. Йордан Ангелов Тунчев – Н-к на ОУ на МВР-Пазчрджик;

54. Йордан Димитров Касабов – Н-к на ОкУ-МВР-Шумен (05.02.1975-27.10.1988), ОУ на МВР Разград (27.10.1988-19.03.1990);

55. Константин Иванов Атанасов – Н-к на ПГУ (11.04.1964-21.11.1967);

56. Константин Ангелов Печеманов – Н-к на ОУ-МВР-Хасково;

57. Константин Станчев Христов – Зам.-н-к на у-ние V-ДС (УБО);

58. Каприел Саркис Каприелов – Н-к на ВГУ-ДС (1956-1963);

59. Красимир Благоев Саманджиев – Зам. н-к на ВГУ-ДС (06.06.1985-28.10.1988), н-к на ОУ на МВР-Хасково (01.11.1988-25.01.1990), н-к НСЗК 25.01.1990-01.04.1990), зам.-м-р на МВР (26.03.1990-?);

60. Кирил Рангелов Видински – Н-к у-ние по щата на революционните кадри (1944-1947), (1963-1973);

61. Кирил Симеонов Нешев – Н-к на отдел ЗП-МВР (1977-1986);

62. Кирил Василев Величков – Н-к на у-ние „Икономическо“ към ВГУ-ДС, зам.-н-к на ВГУ-ДС (1975-16.01.1986), Н-к на у-ние IV-ДС (икономическо) (16.01.1986-19.03.1990);

63. Константин Захариев Попов – ?;

64. Леонид Атанасов Кацамунски – Началник на ГСУ-МВР (15.01.1990-?);

65. Лукан Гълъбов Варадинов – ПЗН на СГУ-МВР;

66. Любен Стоянов Гоцев – ПЗМ на МВР (27.12.1989-03.1990);

67. Людмил Асенов Маринчевски – Зам.-н-к ВГУ-ДС (1987-1990), зам. м-р на МВР (1990);

68. Любомир Василев Анев – Н-к на ВСШ „Г. Димитров“ МВР (1968-1980);

69. Митко Иванов Стоев – Н-к на ОУ на МВР-Ямбол;

70. Михаил Тодоров Ралев – ?;

71. Михаил Костадинов Михайлов – Н-к на отдел II-ДС (ВН) 05.02.1979-01.06.1990);

72. Нанка Динчева Серкеджиева – Н-к на отдел III-ДС (КА) (1967-21.02.1990);

73. Нешо Тончев Нешев – ?;

74. Никола Ралчев – Началник на ЦУПО-МВР (1952-1958);

75. Никола Ганев Колев – Н-к ОУ на МВР (по неразпределените щатни бройки на МВР);

76. Никола Борисов Малинчев – Началник на СГУ-МВР;

77. Никола Здравчев Лалчев – Първи сек. на РК на БКП в МВР, председател на КРК към МВР;

78. Никола Дамянов Иванов – Н-к на ОУ-МВР-Разград (05.06.1979-28.07.1986), н-к на отдел Затвори-МВР (28.07.1986-1990);

79. Петър Дончев Барбалов – Зам. н-к на ВГУ-ДС (02.02.1973-05.07.1985, н-к на ОТУ-ДС (05.07.1985-10.04.1990), н-к на СОТИ-МВР (10.04.1990-01.09.1991);

80. Петър Атанасов Вранчев – Н-к РО-ЩВ (1945-1948);

81. Петър Ганчев Пенчев – ЦИОУ-МВР;

82. Петко Господинов Кипров – ПЗН на ЦИОУ-МВР (27.08.1979-25.11.1980), н-к/ректор на ВСШ/ВИ „Г. Диитров“-МВР (25.11.1980-02.03.1990), Н-к на Отдел III-ДС (КА) (14.03.1990-01.07.1991);

83. Петко Соев Петков – ПЗН на СГУ-МВР (16.01.1987-05.06.1990),  директор на СтД на МВР (05.06.1990-01.10.1990);

84. Петко Ганчев Кацаров – Н-к отдел (по щата на революционните кадри);

85. Първан Христов Русинов – И. д. н-к на СГУ-МВР (1989);

86. Петър Нинов Нинов – ?;

87. Петко Недев Димитров – ?;

88. Радул Минчев Радулов – Н-к на ОУ на МВР-В. Търново (02.02.1963-01.11.1988), н-к на ОУ-МВР Ловеч (01.11.1988-27.02.1990);

89. Румен Димитров Тошков – ПЗН на ПГУ-ДС (1987-1990), н-к на НРС (21.02.1990-28.08.1990);

90. Ради Славов Радев – Н-к на политотдела на УГВ-МВР;

91. Райко Цветанов Лачев – ?;

92. Стоян Владимиров Заимов – Началник на РО-3 при ЩВ;

93. Стоян Гюров Иванов – Зам.-министър на МВР (1951-1958);

94. Стоян Пейков Стоянов – ПЗМ на МВР (31.07.1987-02.08.1990), И.д. м-р на МВР (02.08.1990-05.09. 1991);

95. Стою Георгиев Сандалски – ?;

96. Сава Господинов Джендов – Н-к на у-ние V-ДС (УБО);

97. Стойко Нинов Стойков – Н-к на ОУ-МВР-Плевен;

98. Страхил Христов Сотиров – Н-к на у-ние III-ДС (ВКР) (15.02.1989-?);

99. Стефан Митев – ПЗН у-ние ?;

100. Стефан Найденов Ангелов – Зам.-командващ ГВ-МВР, командващ ГВ-МВР (01.03.1990 -06.05.1992 );

101. Слави Тодоров – Н-к на отдел 9,  ВГУ-ДС;

102. Слави Чакъров – Командващ ГВ-МВР (1952-1955);

103. Стоян Тонев Зурлев – Първи зам.-директор на ДНМ (по щата на революционните кадри на МВР);

104. Стоян Петров Хаджипенчев – Зам.-н-к на у-ние V-ДС (УБО);

105. Стефан Георгиев Митев – ?;

106. Стефан Маринов Цолов – ?;

107. Славейко Йорданов Джахов – ?;

108. Тодор Йорданов Пенев – ?;

109. Тодор Костов Бояджиев – Зам.-н-к на ПГУ-ДС (24.12.1981-1989), н-к на ЦИОУ-МВР (1990), главен секретар на МВР;

110. Тодор Димитров Ганчовски – Н-к на у-ние ТИЛ-КДС;

111. Христо Маринчев – ПГУ-ДС;

112. Цвятко Деянов Баров – Зам.-н-к на у-ние IV-ДС;

113. Цветан Цоков – Н-к на политотдела на РУ-ГЩ на МНО (1970-1987);

114. Чавдар Калайджиев - Зам.-н-к на РУ-ГЩ на МНО, н-к на отдел Кадри РУ-ГЩ (1986-1991);

115. Янко Христов Иванов – Н-к на ПГУ-ДС (21.11.1967-03.05.1968);

ЛЕГЕНДА:
У-ние – Управление
Н-к – Началник
М-р – Министър
ПЗН – Първи зам.-началник
ПЗП – Първи зам.-председател
ПЗМ – Първи зам.-министър
И. д. – Изпълняващ длъжността
ПГУ-ДС – Първо главно управление на ДС (външно разузнаване)
ВГУ-ДС – Второ главно управление на ДС (контраразузнаване)
ВКР-ДС – Трето управление на ДС (военно контраразузнаване)
ВВ-МВР – Вътрешни войски на МВР
УГВ-МВР – Управление гранични войски към МВР
ГВ-МВР – Гранични войски към МВР
КДС – Комитет за Държава сигурност (1963-1969)
РУ-ГЩ – Разузнавателно управление на генералния щаб
МНО – Министерство на народната отбрана
УБО-ДС – Пето управление на ДС (безопасност и охрана)
СОУ-МВР – Софийско областно управление на МВР
СГУ-МВР – Софийско градско управление на МВР
ЦИОУ-МВР – Централно информационно организационно управление на МВР
ЦУПО-МВР – Централно управление за пожарна охрана на МВР
ПО-МВР – Пожарна охрана МВР
ОТУ-ДС – Оперативно техническо управление ДС
УНТ – Управление научно техническо
УНТР – Управление научно техническо разузнаване
ДОТ – Доброволни отряди на трудещите се
НМ – Народна милиция
ДНМ – Дирекция на народната милиция
ГУНМ – Главно управление на народната милиция
ГСУ – Главно следствено управление (след 1979)
ЗП-МВР – Отдел задгранични паспорти МВР
СИНС – Отдел „Социална и национална сигурност“ на ЦК на БКП
ВШ-МВР – Висша школа на МВР
ВСШ-МВР - Висша специална школа „Г. Димитров“ МВР
ВИ-МВР – Висш институт „Г. Димитров“ МВР
ГлавПУНА – Главно политическо управление на народната армия
ОУ на МВР – Областно управление на МВР
ОкУ на МВР – Окръжно управление на МВР
ОбУ на МВР – Общинско управление на МВР

Списъкът е в процес на постоянна актуализация. (16.02.2013)