понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на ген.-майор Петър Дончев БАРБАЛОВ - Началник на ОТУ-ДС, зам. н-к на ВГУ-ДСДанните са извадка от Личното кадрово дело (ЛКД) на генерал-майор Петър Барбалов.

Архив на КРДОПБГДСРСБНА