неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Доклад за контраразузнавателната работа на ОбУ на МВР-Пловдив за защита и подпомагане на икономиката в изпълнение на Юлската концепция, 01.06.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 903, л. 43-54)