неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка относно: Придобита информация за коментари и разпространявани слухове на територията на областта за увеличение на цените на някои стоки. 04.10.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 747, л. 147-149)