неделя, 20 октомври 2013 г.

Секретно! Извършена справка във фирменото отделение на ЯОС, във връзка със зачестилите случай на злоупотреба със служебно положение.25.10.1990 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 884, л.89-91)