неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Доклад за оперативната обстановка и дейността на органите на ДС за защита на икономиката и подпомагане на нейното развитие след приемането на Указа за стопанска дейност и въвеждането на фирмената организация. 11.05.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 903, л. 2-15)