неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно: Създадени негативни настроения и социални напрежения в някои отрасли на икономиката, 25.09.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 4-15)