неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно проблеми при осигуряването на картофи за вътрешния пазар, 25.10.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 33-34)