неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Контрабандата, трансфера на валута и трафика на наркотици, осъществявани по канала на временно-пребиваващите в НРБ чужди граждани, 29.06.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 903, л. 68-76)