неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка относно внос на нискокачествени тютюни от Италия и извършени проверки за наличие на радиоактивни замърсявания, 23.03.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 69-72)