неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно неизпълнение на договорни задължения към СССР и опасност от компрометиране на страната ни, 21.12.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 40-42)