понеделник, 1 септември 2014 г.

Строго секретно! Докладна записка относно: Реализиран икономически ефект от 780.000 марки при доставка чрез комбинация по линия на УНТР, ПГУ-ДС на 20.500 дози семенна течност от благородни бици, 03.02.1981 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 7 и гръб втора номерация)