неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка относно: По-характерните случаи на нарушения и използване на служебното положение от отговорни стопански и административни ръководители за лично облагодетелстване от Габровски регион. 22.10.1990 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 884, л.83-88)