неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка за някои особености на оперативната обстановка в районите на АЕЦ във връзка с активизирането на движението за опазване на колоната среда, 24.04.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 65-68)