неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Относно сигнали за сериозни слабости и пропуски в началния етап на преминаване към фирмена организация, 15.03.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 114, л. 41-45)