неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно дейността по пресичане незаконния трафик на наркотици през територията на НРБ, 22.05.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 73-85)