неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно влошеното финансово състояние на ТП "Кинтекс", 07.10.1988 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 1-3)