неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно: Неизпълнение на договорни задължения към СССР и опасност от компроментиране на страната ни, 21.12.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 40-42)