неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно: Проблеми за осигуряването на картофи за вътрешния пазар, 06.12.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. 2, оп. 6, а.е. 180, л. 33-34)