вторник, 17 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "ЕВРЕЙСКА ОБЩНОСТ"

* РАЗДЕЛ "ДОКУМЕНТИ", ПОДРАЗДЕЛ "ЕВРЕЙСКА ОБЩНОСТ" *
  1. Кратки бележки за характера на ционизма, ционистичната пропаганда и ционистичната организация в България, 1945 г.
  2. Рапорт от разузнавач на ДС до началника на отделение „Б“ при ІІ управление на ДС, в който се съдържа план за започване на широка разузнавателна работа сред еврейското малцинство и по-специално сред живущите в София, 21.12.1945 г.
  3. Строго секретнo! Информация на вгу-ДС до началника на VІ управление на ДС, относно подривната дейност на израелските специални служби против Народна Република България през 1981 г., 08.06.1982 г.
  4. Докладна записка от заместник-началника на ІІ управление на ДС до заместник-министъра на вътрешните работи, относно провеждането на операция по ликвидирането на Палестинския комитет в България и коментарите по този повод на председателя на комитета Алберт Грацияни, 20.05.1957 г.
  5. Протокол за приемането на така наречената „Еврейска сметка“ – приходи от преминалите транзитно през страната евреи, изселващи се в Палестина, за заминалите от България, за валоризирани суми и за конфискувани такива, 18.05.1949 г.
  6. Решение "А" № 140 на ПБ на ЦК на БКП от 19.05.1947 г. за: Определяне на др. Жак Натан за отговорник пред ЦК по еврейските въпроси; за Общия еврейски демократически комитет и свикване национална конференция на еврейските общини; Програма на Еврейския демократически фронт.