вторник, 17 април 2012 г.

Писмо от подател в Йерусалим до Георги Димитров. Писмото съдържа искане за завръщане в България на еврейско семейство. 22.09.1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.283, л.2-5а)