вторник, 17 април 2012 г.

Писмо до кабинeта на Георги Димитров. Писмото съдържа данни и становище от проучване на двама палестински евреи, заявили с писма желание да се завърнат в България. 26.11.1946г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.283, л. 8)