сряда, 18 април 2012 г.

Строго секретен план на отдел 03 към Управление VІ относно агентурно-оперативната работа по линия на духовенството през 1981 г., 26 ноември 1980 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 139, л. 1-16)