вторник, 17 април 2012 г.

Чернова на реч по въпросите на изселването на евреите, вливането на партизаните и партизанските формации в обновените армия и народна милиция, работата на комунистите в народната милиция, борбата срещу прогерманската фашистка агентура. 18.11.1944г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.52, л.9-11)