вторник, 17 април 2012 г.

Писмо от подател в Тел Авив до Георги Димитров. Писмото съдържа искане за завръщане в България на еврейско семейство. 11.10.1946г.



(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.283, л.6-7)