вторник, 17 април 2012 г.

Писмо от началника на кабинета на Министър-председателя до Министерство на вътрешните работи с приложени изложения от Палестинския комитет за България. Отнася се за изселването на евреи в Палестина. 24.11.1944г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.52, л.1-8)