вторник, 17 април 2012 г.

Строго секретнo! Информация на вгу-ДС до началника на VІ управление на ДС, относно подривната дейност на израелските специални служби против Народна Република България през 1981 г., 08.06.1982 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 22, оп. 1, а.е. 177, л. 1-11)