вторник, 17 април 2012 г.

Докладна записка от заместник-началника на ІІ управление на ДС до заместник-министъра на вътрешните работи, относно провеждането на операция по ликвидирането на Палестинския комитет в България и коментарите по този повод на председателя на комитета Алберт Грацияни, 20.05.1957г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.2, оп.1, а.е.1746, л.1-3)