вторник, 17 април 2012 г.

Решение "А" № 140 на ПБ на ЦК на БКП от 19.05.1947г.: За определяне др. Жак Натан за отговорник пред ЦК по еврейските въпроси; за Общия еврейски демократически комитет и свикване национална конференция на еврейските общини; Програма на Еврейския демократически фронт


(ДАА-ЦДА, Ф 1Б, оп. 6, а.е. 306)