вторник, 17 април 2012 г.

Протокол за приемането на така наречената „Еврейска сметка“ – приходи от преминалите транзитно през страната евреи, изселващи се в Палестина, за заминалите от България, за валоризирани суми и за конфискувани такива, 18.05.1949г.


(АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1206, л. 1-6)