вторник, 17 април 2012 г.

Кратки бележки за характера на ционизма, ционистичната пропаганда и ционистичната организация в България, 1945 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 13, оп. 4, а.е. 17, л. 1-2)