вторник, 17 април 2012 г.

Писмо от началника на административния отдел на Съюзната контролна комисия в България до министъра на вътрешните работи. Отанася се за емигрирането на евреи от България. 16.04.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.52, л.14)