вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Заповед на зам.-началника на Генералния щаб на БНА и началник на Разузнавателното управление относно начина за оценяване на информационната работа на добиващите разузнавателни органи в БНА, 21.02.1972 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, дело № 0184, л. 48-49)