вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Организационно-методически указания за работата на оперативното агентурно разузнаване (ОАР), утвърдени от началника на Разузнавателното управление при ГЩ ген.-полк. Васил Зикулов, 17,09,1986 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. НА, а.е. 95, л. 1-10)