вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Положение относно подбора и назначаването на оперативни работници на РУ-ГЩ измежду работещите в граждански прикрития служители и реда за протичане на службата им, утвърдено от началника на Разузнавателното управление при ГЩ ген.-полк. Васил Зикулов, 16.05.1988 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. НА, а.е. 126, л. 1-8)