вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Разпореждане на началника на Генералния щаб относно сформиране на парашутно-разузнавателно поделение за действие в тила на противника за нуждите на ПВО и ВВС, 04.01.1959 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, оп. 212, дело 1, л. 1-2)