вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Заповед № Р-003 на министъра на народната отбрана от 24.02.1969 г. относно някои мерки за подобряване конспирацията в работата на оперативните работници на Разузнавателното управление при Генералния щаб, работещи под прикритие.


(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. НА, а.е. 0652, л. 27-28)