вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Заповед № 0043 на началника на Разузнавателното управление на ГЩ полк. Илия Кръстев от 03.03.1956 г. за информационната работа в управлението през 1956 г. и начина за получаване на пощата зад граница.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВА, ф. 23, оп. 1, а.е. 1048, л. 56-62)