вторник, 1 януари 2013 г.

Секретното! Приложение № 1 за видове оценки на добитата информация (отнася се към предходния документ).

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, дело № 0184, л. 51-56)