вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Заповед на заместник-началника на ГЩ на БНА и началник на РУ ГЩ относно регламентиране получаването на подаръци и предметни награди от оперативния състав на работа зад граница и в граждански ведомства у нас, 20.03.1981 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 96, л. 19-20)