вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Заповед № 0046 на началника на поделение 35440 от 29.03.1954 г. относно провеждането на Марксистко-ленинската и командирска подготовка с офицерите от поделение 35440 през учебната 1953/54 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВА, ф. 23, оп. 1, а.е. 1046, л. 74)