вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Инструкция относно задълженията на личния състав по поддържане легендата на сградата на РУ-ГЩ, 29.07.1987 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 115, л. 1-5)