вторник, 1 януари 2013 г.

Секретно! Указания на заместник-началника на разузнавателното управление по агентурното разузнаване относно въвеждане на строг ред и отчетност на секретните документи, съхраняващи се в резидентурите зад граница, 23.01.1985 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 96, л. 61-62)