вторник, 1 януари 2013 г.

Строго секретно! Указания на заместник-началника на ГЩ на БНА и началник на РУ-ГЩ относно подобряване работата при организиране провеждането на мероприятие 9, 13.06.1973 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 96, л. 25-28)