вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Рапорт относно внос на благороден метал през територията на НРБ. 21.03.1990 г.

Специални благодарности на М. Д.
Архив на КРДОПБДСРСБНА