вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Незаконни сделки със соц. имущество извършвани от Младен Мутафчийски, 09.06.1990 г.АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 116 и гръб